Zavarovanje otrok in partnerja po zaposlenem

Zaposleni imajo možnost, da po sebi zavarujejo svojega otroka ali partnerja pod pogojem, da le ta ne prejema lastnih prihodkov za preživetje oziroma je brezposeln.

To zavarovanje že nekaj let ne morejo v imenu delavcev sklepati delodajalci.

Zaposleni to zavarovanje uredijo osebno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

V primeru zavarovanja partnerja je potrebno, da se tudi njegov partner hkrati z njim zglasi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ali pa predhodno izpolni izjavo.