Prispevki za s.p.

Višina prispevkov, katere samostojni podjetniki plačujejo vsak mesec, se enkrat letno, v mesecu aprilu, lahko spremenijo zaradi nove osnove za prispevke.

Osnova za prispevke za redni s.p. se izračuna iz podatkov zadnjega letnega Obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po sledeči formuli:

(Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (9.) + Obračunani znesek prispevkov (Paragraf II.) ) x 0,75 /12

 

Primer:

Minimalna osnova za prispevke aprila 2021 znaša 1.113,72 EUR in so do nje upravičeni vsi podjetniki, katerih Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (9.) v preteklem letu ni presegala zneska cca. 13.000,00 EUR.

Normiranci s prometom do 50.000 EUR imajo zaradi normiranih odhodkov tako zagotovljeno minimalno osnovo za prispevke.