Mejni promet za zavezanstvo za DDV

Da posamezni poslovni subjekt (d.o.o., s.p., zavod, društvo,..) postane obvezni zavezanec za DDV mora doseči 50.000 EUR sicer obdavčljivega prometa.

V sistem DDV se je smotrno prijaviti že takrat ko je zelo verjetno, da boste ta promet dosegli oziroma prostovoljno v kolikor se pri opravljanju vaše dejavnosti to tudi finančno izplača.

Poudariti je potrebno dva pomembna dejstva:

  •  FURS pri določanju mejnega prometa upošteva promet zadnjega leta od vsakokratno izdanega računa plus en dan. Upošteva se datum obdavčljivega dogodka – datum opravljene storitve oziroma datum dobave blaga. Če smo izdali račun 10.02.2020 bo FURS upošteval promet v obdobju od 10.02.2019 do 10.02.2020, vključno z 10.02.2019. Glej 2. točko 100. člena ZUP-a. Torej če ste izdali račune na dan 31.12.2019 bi FURS na ta dan upošteval promet od 31.12.2018 do 31.12.2019. Za poslovne subjekte, ki izdajajo vse račune za svoje storitve na mesečni ravni z datumom opravljene storitve na zadnji dan v mesecu to pomeni celotni obdavčljivi promet v letu 2019 plus celotni obdavčljivi promet v decembru 2018!
  • Če  povezane osebe opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave in skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže limit 50.000 evrov (zneski obdavčljivega prometa povezanih oseb se pri ugotavljanju obveznosti za identifikacijo DDV seštevajo), se torej ta skupni znesek šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama, zato mora vsaka povezana oseba, če še ni identificirana za namene DDV, predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV (DDV potem obračunava le od obdavčenih dobav, ki jih opravi sama).

Iz zgoraj navedenega sledi, da pri preverjanju doseganja mejnega prometa previdnost in natančnost ni odveč.

Primer:

Če bi FURS ugotovil, da ste pred 5 leti samo za en dan presegli mejni promet 50.000 EUR vam bo obdavčil celotni promet od tega dne dalje. To pomeni, da v kolikor je vaš poslovni subjekt na letni ravni ustvaril blizu 50.000,00 EUR obdavčljivega prometa boste poleg kazni plačali do 55.000,00 EUR DDV-ja po posameznem poslovnem subjektu (5 let x 50.000 EUR x 22% DDV ), plus zamudne obresti.

Ugotavljam, da podjetniki na začetku večkrat enačijo zavezanstvo za DDV in normiranstvo. Gre za dva povsem različna davka in možne so vse kombinacije. Imate lahko normirani s.p. in ste hkrati zavezanec za DDV ali obratno. Glede na opravljano dejavnost je potrebno upoštevati, kaj se poslovnemu subjektu finančno izplača in seveda mejni promet za obe vrsti davka.

Na prag zavezanstva za DDV ne vpliva dejstvo, da ima pravni subjekt vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. To dejstvo vpliva zgolj  na prag normiranstva in s tem priznane normirane odhodke.

Pravni subjekt po 12 mesecih od vključitve v sistem DDV postane tri-mesečni zavezanec za DDV, v kolikor so njegovi obdavčljivi prihodki v zadnjih 12 mesecih manjši od 210.000 EUR in ne opravlja dobav v EU oz. izvoza.