Kdaj se v gradbeništvu uporablja znižana (9,5%) DDV stopnja?

V gradbeništvu se znižana DDV stopnja uporablja pri izvedbi gradbenih oz. obrtniških del na stanovanju uporabne površine manjše od 120 m2 ali stanovanjski hiši uporabne površine manjše od 250m2 ali njim pripadajočih delov, pri čemer se storitev zaračunava neposredno investitorju (glej 54. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV).

Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov stavbe.

Da lahko FURS preveri, da nepremičnina resnično ustreza gornjim pogojem se na računu navede, da gre za stanovanje oz. stanovanjsko hišo in navede se tudi točen naslov le te.

Pri obnovi stanovanjskih objektov (ne novogradnji), katerih bivalna površina presega zgoraj navedene kvadrature se izjemoma lahko uporabi znižana DDV stopnja pod pogojem, da vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% vrednosti celotne storitve.