Jubilejna nagrada

Zakon o delovnih razmerjih, kot osrednji in temeljni zakonski predpis s področja delovnih razmerij, ne vsebuje določb o jubilejni nagradi.

Odgovor ali določenemu delavcu pripada jubilejna nagrada ali ne, je tako potrebno poiskati v področni kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, v morebitnih internih aktih delodajalca in pogodbi o zaposlitvi.

Posamezne kolektivne pogodbe različno urejajo pravico do jubilejne nagrade. Nekatere tako priznavajo pravico do jubilejne nagrade za skupno doseženo delovno dobo (npr. 10, 20 ali 30 let), medtem ko nekatere to pravico vežejo le na delovno dobo pri zadnjem (torej trenutnem) delodajalcu.

Obdavčitev jubilejne nagrade je urejena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta določa, da se jubilejna nagrada ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

–       460 EUR za 10 let delovne dobe,
–       689 EUR za 20 let delovne dobe,
–       919 EUR za 30 let delovne dobe,
–       919 EUR za 40 let delovne dobe.