Funkcionalnost

V spodnji tabeli so predstavljene funkcionalnosti programa z zahtevnostnimi stopnjami.

Funkcije označene z modrimi kljukicami se izvedejo v večini samodejno ali s kliki na izvedbene gumbe.
Funkcije označene z rdečimi kljukicami so tako preproste, da zanje uporabniki ne potrebujejo računovodskega predznanja.
Funkcije označene s črnimi kljukicami opravimo mi, uporabniki pa se jih lahko naučijo izvajati v času uporabe programa.

Funkcije programa Zahtevnost Video
POSLOVANJE
Izdani računi
Izdaja računa
Izdaja računa prek obrazca s hitrimi gumbi
Izdaja računa s čitalcem EAN kod
Davčno potrjevanje računov - davčna blagajna
Izdaja e-računa
Izdaja računa s prilagojeno vsebino
Izdaja predračuna in računa iz predračuna
Izdaja dobavnice, delovnega naloga
Storno računa in izdaja dobrobisa
Opominjanje strank z zamudo plačil
Prejeti računi
Vnos prejetega računa
Knjiženje prejetega e-računa
Vnos prejetega računa z deljenimi knjižbami
Poravnava prejetega računa
z avansnim plačilom
Vnos prejetega dobropisa in njegova samodejna poravnava
s prejetim računom dobavitelja
Prilivi in odlivi
Prilivi na TR in odlivi s TR
Avansno plačilo oz. plačilo po predračunu
Poravnava plačil s poslovno kreditno
kartico MC/VISA
Povračilo gotovinskih stroškov zaposlenim
Povračilo potnih stroškov in kilometrine
Plačila
Plačilo prejetih računov prek TR
Plačilo prejetega računa z gotovino
Plačilo prejetega računa s poslovno
kreditno kartico MC/VISA
Plačilo prejetega računa z debetno
plačilno kartico podjetja
Plačilo izdanih računov na TR podjetja
Plačilo izdanega računa z gotovino
Bančni izpiski
Arhiviranje bančnih izpiskov
Potni stroški
Izdaja in obračun potnih nalogov
Obračun kilometrine
Plače
Plače na hitro
Plače podrobno
Pregled poslovanja
Knjiga izdanih in knjiga prejetih računov
Neplačani izdani in neplačani prejeti računi
Plače
Potni stroški
Stranke
Zaloge
Donosi po stroškovnih mestih
Analiza prihodkov po strankah
in/ali artiklih
Analiza skupnih stroškov
Grafični prikazi poslovanja
Proizvodnja
Proizvodnja
Prodaja blaga
Trgovsko blago
Paketi
Gradbeništvo
Priprava ponudb
Obračun gradbenih situacij
Odpis gradbenega materiala na različna stroškovna mesta
Založništvo
Vnos artikla, vnos naročnika, vnos naročnine,
izdaja računa, pregled
RAČUNOVODSTVO
Davki in prispevki
Obračun DDV in oddaja obrazca DDV-o
Plačilo prispevkov za s.p.
Osnovna sredstva
Amortizacija
Zaloge
Inventura
Temeljnica
Knjiženje ročne temeljnice
Saldakonti in kalkulacije
Spremljanje saldakontov kupcev in dobaviteljev
Pregled kalkulacij
Bilanca stanja, poslovni izid in letna poročila
Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
Izdelava zaključnega računa
Letna poročila
ŠIFRANTI
Stranke - vnos (hitro)
Stranke - vnos (podrobno)
Stranke - pošiljanje sporočil
Zaposleni - vnos
Artikel - vnos
Osnovna sredstva - vnos
Davki
Stroškovna mesta
Kontni plan